Horsky vodca
Horsky vodca
Horsky vodca
Ing. František Compel:

- horský vodca UIAGM od roku 1998, člen národnej asociácie
HV v SR
- sprevádza klientov vo Vysokých Tatrách a v horstvách celého sveta
- reprezentant SR v horolezectve v rokoch 1982-1986 a v rokoch 1998-2000
- horolezectvu sa venuje takmer 36 rokov
- vylezených 430 horolezeckých výstupov vo Vysokých Tatrách,
z toho polovica v zime
- veľké množstvo horolezeckých výstupov a skialpinistických túr
v Aplách, Dolomitoch, Nórsku, Pamíre, Kaukaze, Kryme, kaňone Verdov, Grécku, Frankenjure a v mnohých horolezeckých
oblastiach Talianska...
- hovorí taliansky, rusky, čiastočne anglicky

Horsky vodca
Horsky vodca
Horsky vodca
REZERVUJ SI SVOJ VÝSTUP:
MOBIL: ++ 421-903-654554 Horsky vodca
Ing. František Compel, Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry, mobil: + 421-(0)903-654554
E-mail:
f.compel@mail.t-com.sk
www.himalaya-club.sk