on-line PLAYER: Výstup na Prostredný hrot
REZERVUJ SI SVOJ VÝSTUP:
MOBIL: ++ 421-903-654554
Ing. František Compel, Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry, mobil: + 421-(0)903-654554
E-mail:
f.compel@mail.t-com.sk